Našu korporativnu kulturu odlikuju timski duh, stalna težnja izvrsnosti, znatiželja te otvorenost za učenje i nove izazove.

Strateški
komunikacijski
menadžment

Tim

Komunikacijski ured osnovale su Kristina Laco i Violeta Colić, ujedno i ključne savjetnice koje su aktivno uključene u rad s klijentima te su trajno posvećene razvoju novih talenata i komunikacijskih stručnjaka.

Kristina Laco

Na milanskome Bocconiju magistrirala je međunarodnu ekonomiju i menadžment. Vodeća je hrvatska stručnjakinja na području strateškog upravljanja komunikacijama s dugogodišnjim iskustvom rada u medijima, korporativnom i agencijskom sektoru. Vodila je komunikacijski aspekt brojnih projekata koji su obilježili hrvatsku društvenu i gospodarsku scenu te tržište kapitala. O komunikacijskim pitanjima redovito savjetuje članove uprava i vrhunske menadžere domaćih i inozemnih kompanija koje posluju na hrvatskom tržištu. Članica je HUOJ-a i britanskog CIPR-a, posjeduje CIPR-ovu diplomu i certificirani je predavač CIPR-ovih programa. Suautorica je dviju knjiga iz područja odnosa s javnošću. Kristina je i članica Uprave HURA-e.

Violeta Colić

Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, ali je profesionalnu karijeru započela radom u medijima i nastavila je graditi u području komunikacijskog menadžmenta, najprije u korporativnom, a potom u agencijskom sektoru. Kao jedna od najiskusnijih i najstručnijih osoba u području strateškog komuniciranja na hrvatskom tržištu sudjelovala je u brojnim kompleksnim komunikacijskim projektima. Osobito bogato iskustvo ima u internoj komunikaciji i kriznom komunikacijskom menadžmentu. Vrlo je aktivna na području edukacije u odnosima s javnošću i izvođenja treninga javnog i medijskog nastupanja. Članica je HUOJ-a i britanskog CIPR-a, posjeduje CIPR-ovu diplomu i certificirani je predavač CIPR-ovih programa.

Savjetnički tim Komunikacijskog ureda čine stručnjaci različitih obrazovnih i stručnih profila s iskustvom rada u mnogobrojnim sektorima i industrijama, poneki s dugogodišnjim iskustvom rada u području komunikacija, a poneki s potencijalom za daljnji rast i razvoj. Zahvaljujući takvoj različitosti možemo stvarati najbolje najoptimalnije timove za svakog klijenta i svaki projekt.