Povratak
Objavljeno 01.06.2022.

Projekt “Čini pravu stvar” već sedam godina olakšava udrugama financiranje

Od 2016. godine kontinuirano partnerski podupiremo projekt Čini pravu stvar, koji je pokrenula domaća telekomunikacijska kompanija A1 Hrvatska na prijedlog Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri. Taj je projekt, od svojeg začetka sve do danas, jedina domaća crowdfunding platforma i olakšava financiranje udruga angažiranjem ambasadora koji motiviraju širu zajednicu na doniranje. Zaposlenici Komunikacijskog ureda tijekom svih tih godina osiguravaju podršku u komunikaciji prema udrugama, donatorima i javnosti. Platforma je dodatno dobila na značaju tijekom pandemije bolesti COVID-19, kad je virtualni oblik prikupljanja sredstava poslužio kao sigurna i pouzdana alternativa klasičnim načinima prikupljanja donacija. Do 2022. platforma Čini pravu stvar okupila je 52 udruge, za koje je gotovo 100 ambasadora pokrenulo više od 140 izazova i zajedno prikupilo više od 1,5 milijuna kuna za potrebe udruga i njihovih korisnika.