Povratak
Objavljeno 28.01.2023.

Pokrenuta kampanja „Držat ću oči širom otvorene“

Uz središnju poruku „Držat ću oči širom otvorene“ Europska komisija pokrenula je informativnu kampanju kako bi građane osvijestila o pravima koje imaju žrtve kaznenih djela, dostupnim službama za pomoć i podršku, kao i mogućnostima prijave kaznenog djela. Svrha kampanje je potaknuti i osvijestiti bližnje; članove obitelji, prijatelje, ali i širu okolinu – da prepoznaju žrtve, pruže im svoju podršku te im pomognu prijaviti nasilje.

Kampanjom su obuhvaćene institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela, a osobito djeci žrtvama nasilja, žrtvama rodno uvjetovanog nasilja te LGBTIQ fobije i ksenofobije. Partneri kampanje na nacionalnoj razini su Ministarstvo pravosuđa i uprave, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug, a naša agencija zadužena je za pružanje sveobuhvatne komunikacijske podrške pri njezinoj provedbi.

Kako bi se ukazalo i upozorilo na važnost prijavljivanja nasilja održala se akcija, odnosno izazov „Držat ću oči širom otvorene“ u kojem su sudjelovali predstavnici partnera kampanje, predstavnici institucija i organizacija koje pružaju podršku žrtvama nasilja te ambasadori kampanje pjevačica Maja Šuput, influenceri Marco Cuccurin i Dario Marčac, koji su na ovaj način prvi iskazali svoju podršku žrtvama nasilja, a potom su se uključili i drugi sugrađani. Ovaj izazov, koji se provodi u deset gradova Europe, inspiriran je originalnim performansom umjetnice Marine Abramović, a koncipiran je na način da su postavljene stolice za dvije osobe koje su se izmjenjivale za stolom gledajući se bez treptanja, dok su lica oba sudionika projicirana na video zidu uz snažnu poruku „Držat ću oči širom otvorene“ za žrtve nasilja.

Sve informacije o organizacijama za podršku, kaznenim djelima i pravima žrtava u Hrvatskoj i ostalim zemljama dostupne su na posebnoj stranici: https://victims-rights.campaign.europa.eu.