Povratak
Objavljeno 01.03.2022.

Kontinuirana podrška HANFA-inoj kampanji “Novac za sutra”

Projekt razvoja financijske pismenosti Novac za sutra rezultat je bliske suradnje Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Zbog iznimno velike potrebe za financijskim obrazovanjem u Hrvatskoj, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula je portal Novac za sutra. Portal je posvećen svima koji žele odgovorno razmišljati o novcu, upravljati svojim životnim standardom i planirati budućnost. Agencija je razvila projekt u suradnji s HANFA-om te je pomogla pri izradi sadržaja portala i pokretanju i održavanju pripadajućih društvenih mreža. Nakon pokretanja portala, Agencija je nastavila pružati podršku pri osmišljavanju, pisanju i uređivanju sadržaja za portal.

Osim toga, Komunikacijski ured pomaže i pri izradi vodiča i brošura za kampanje financijske pismenosti koje provodi HANFA, kao što su Vodič o financijskim prijevarama, obilježavanje Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama i povezanih medijskih aktivnosti.

Mrežna stranica razvijena u sklopu projekta dostupna je na poveznici www.novaczasutra.hr.