Povratak
Objavljeno 11.05.2023.

EFSA i HAPIH već treću godinu provode kampanju o sigurnosti hrane

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) već treću godinu zaredom provode obrazovnu kampanju EU bira sigurnu hranu (#EUChooseSafeFood), kojoj je cilj podizati razinu svijesti o sigurnosti hrane koju konzumiramo u EU-u, obrazovati potrošače o relevantnim temama iz područja sigurnosti hrane i potaknuti ih na kritičko promišljanje o svakodnevnom odabiru hrane.

Ovogodišnja kampanja najavljena je predstavljanjem rezultata istraživanja o navikama hrvatskih građana vezanim uz kupovinu, pripremu i čuvanje hrane koje je na području cijele Hrvatske provela Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu tijekom 2022. godine. Rezultati su pokazali kako dio ispitanika nedovoljno obraća pozornost na sigurnost hrane te da je potrebno kontinuirano educirati potrošače o pravilnom postupanju s hranom.

Pravilno postupanje s hranom u domaćinstvu bila je i tema panel rasprave u kojoj su sudjelovali doc. dr. sc. Darja Sokolić, prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., posebna savjetnica ministra zdravstva, dr. sc. Brigita Hengl, stručna savjetnica – specijalistica u HAPIH-u, prof. dr. sc. Sanja Vidaček Filipec, profesorica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i poznati chef Melkior Bašić.

Kampanju koja se, osim u Hrvatskoj, istovremeno provodi i u 15 europskih zemalja, uz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva podržali su i brojni institucionalni partneri, a naša agencija zadužena je za pružanje sveobuhvatne komunikacijske podrške pri njezinoj provedbi. U okviru kampanje izrađena je mrežna stranica na kojoj se potrošači mogu informirati o znanosti koja stoji iza hrane koju konzumiraju i pronaći praktične savjete o sigurnosti hrane: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood.