Povratak
Objavljeno 13.06.2022.

EFSA i HAPIH provode kampanju o sigurnosti hrane

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) drugu godinu zaredom provode obrazovnu kampanju EU bira sigurnu hranu (#EUChooseSafeFood), kojoj je cilj podizati razinu svijesti o sigurnosti hrane koju konzumiramo u EU-u, obrazovati potrošače o relevantnim temama iz područja sigurnosti hrane i potaknuti ih na kritičko promišljanje o svakodnevnom odabiru hrane.

Ovogodišnja je kampanja predstavljena javnosti 13. lipnja uz sudjelovanje Tomislava Kiša, načelnika Sektora za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo u Ministarstvu poljoprivrede, ravnateljice HAPIH-a Darje Sokolić i poznatog chefa Melkiora Bašića, koji su s blogerom Domagojem Jakopovićem Ribafishom razgovarali o sigurnosti hrane, fokusirajući se na teme otpada od hrane, bolesti uzrokovanih hranom i higijene hrane.

Kampanju koja se, osim u Hrvatskoj, istovremeno provodi i u Italiji, Španjolskoj, Austriji, Latviji, Poljskoj, Portugalu, Finskoj, Grčkoj i Cipru, uz Ministarstvo poljoprivrede podržali su i brojni institucionalni partneri, a naša agencija zadužena je za pružanje sveobuhvatne komunikacijske podrške pri njezinoj provedbi. U okviru kampanje izrađena je mrežna stranica na kojoj se potrošači mogu informirati o znanosti koja stoji iza hrane koju konzumiraju i pronaći praktične savjete o sigurnosti hrane: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood.